/  ÁSZF

Várárok Vendégház – Bejeletkezési feltételek

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet és szolgáltatásait az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a recepcióval.

A szálloda a lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 19 óráig tartja fenn, ezután jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

 • személyes adatok: (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem.
 1. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)
 • vendégek száma
 • bankszámlaszám biztosítékként
 • a vendég járművének rendszáma
 • érkezés és elutazás napja
 • 1 db érvényes e-mail cím
 • a foglalással létrejött anyagi felelősség, feltételek, házirendek elfogadása
 • aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szállodában igénybevett szolgáltatások és as zállásdíj [visszaigazolt végösszeg] utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül, a szálláshely elfoglalásától fenn áll.

A szálláshely elfoglalásának a vendég részére történt kulcsátadás minősül.

Kései kijelentkezés felmerülése esetén vendégeinknek 12 óráig nincs többletköltsége. Abban az esetben, ha tovább kívánnak maradni vendégeink szobáikban, a recepcióval történt egyeztetés után lehetőségük van szobájukat megtartani. Ennek többletköltsége 16 óráig 1 éjszaka árának 50%-a, 16 óra után az aznapi éjszaka teljes árát köteles a vendégházban töltött éjszakákon felül kifizetni.

Foglalás módosítása

Vendégházunk által visszaigazolt foglalások módosítására nincs lehetőség, ha a vendég módosítani kíván a visszaigazolt foglaláson, akkor először le kell mondania a szobát, melyre a lemondási feltételeink vonatkoznak, majd egy új ajánlatot kérnie és az új ajánlatot elfogadnia.

Ajánlataink tartalmán sem tudunk változtatni, a visszaigazolt szolgáltatások nem cserélhetőek el, azok esetleges fel nem használása nem csökkenti a végösszeget. A szolgáltatások nem átruházhatóak, szobánként értendőek és használhatóak fel.

Kérjük, szíveskedjenek az extra szolgáltatásokra legkésőbb a bejelentkezéskor – vagy akár 72 órával érkezés előtt – időpontot foglalni.

Lemondási feltételek

A megküldött ajánlatban jelzettek alapján a szoba foglalása abban az esetben garantált, amennyiben a foglaló kifizetésre került. A foglaló összege a kiajánlott szállásköltség 50%-a, melyet kérjük, hogy a megadott számlaszámra szíveskedjenek átutalni.

A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek.

Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 7 nappal korábban írásban lemondja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege visszautalásra kerül, illetve a lemondott foglalás időpontját követő 1 éven belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásánál.

A vendég az általa befizetett foglalót tehát nem veszti el!

Amennyiben a vendég nem él a fentiek szerinti lemondás lehetőségével, és nem jelenik meg a lefoglalt időszakban, 1 éjszaka teljes árának kifizetésére köteles.

Ajándékutalvánnyal történő foglalásokra a foglaló fizetésével garantált lemondási feltételek érvényesek, az ajándékutalvány teljes összegét foglalóként kezeljük. Ajándékutalvánnyal történő foglalás esetén a szoba az érkezést megelőző 7 nappal, írásban módosítható.

Csoportos, több szobára vonatkozó feltételek

A vendégház minden foglalásra ugyanezen feltételeit érvényesítheti, amely a vendégház által nyújtott minden fajta szolgáltatásra is egyaránt vonatkozik. 4, vagy több szoba együttes foglalása esetén a Várárok Vendégház szobánkénti foglalót kér automatikusan, amelynek összege az időszaktól és a szobák számától függően kerül meghatározásra, valamint kéri az összes vendég adatainak megadását az érkezést megelőzően (név, születési hely és idő, lakcím).

Egyéb rendelkezések

Vendégházunk fenntartja a jogot, hogy indok nélkül is változtathat a visszaigazolt foglalás tartalmán. A programváltozás jogát fenntartjuk.

A vendégház közös használatú terei (pl.jacuzzi, szauna, alsó és felső terasz, parkoló) a szabad kapacitás és férőhelyek szerint használhatóak. A szállóvendégek részére e tereinkben kizárólagos használatot nem tudunk biztosítani.

A Várárok Vendégház fenntartja a jogot, hogy az év bármely napján, előzetes értesítés nélkül is karbantartási, javítási munkálatokat végezzen az épületben. A vendégház lehetőség szerint mielőbb elvégzi e feladatait, amelyek zajhatással is járhatnak. Az esetleges kellemetlen hatások miatt a vendégházat nem terheli kártérítési kötelezettség vendégei felé.

A Várárok Vendégház jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

 • a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
 • a vendég a vendégház házirendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 • a vendég nem tartja be a vendégház biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 • a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
 • a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát,
 • a szerződő fél, vagy a vendég a Várárok Vendégház által igényelt fizetési kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

Fontosabb házirend szabályok

 • Csúszásveszély: Azon helyiségeink, ahol a legkisebb mennyiségű, vagy fröccsenő víz előfordulási esélye is felmerül, fokozottan csúszásveszélyesek. A vendégház nem köteles erre figyelmeztető táblát kihelyezni, a vendégek saját felelőssége, hogy ügyeljenek testi épségükre.
 • Dohányzás: Szállodánk nemdohányzó, dohányzásra kijelölt hely: bejárattól min. 5 m távolságra. A kijelölt helyen kívül dohányzó vendég 30.000 Ft/alkalom díjat köteles téríteni.
 • Étterem: Alkalomhoz illő ruhaviselet kötelező. Fürdőköntösben, fürdőruhában éttermünkben nem tartózkodhatnak.
 • Háziállat: Házi kedvencek érkezése minden esetben előzetes egyeztetést igényel a

Vendégház menedzserével.

 • Ne zavarjanak tábla: A szálloda fenntartja a jogot, hogy ha úgy ítéli meg, akár indok nélkül is a “Ne zavarjanak” tábla szoba ajtóra történő külső kihelyezése ellenére is kinyissa a vendég szobájának ajtaját.
 • Parkolás: A vendégház területén, közvetlen az épület mellett található. Vendégeink részére nyitott kerékpártárolóval is rendelkezünk. Parkolási rend és a Kresz szabályai érvényesek.
 • Szauna és jacuzzi: 12 év feletti vendégeink részére, 12 év alatt felnőtt felügyelete mellett engedélyezett.
 • Vendégek fogadása: bejelentése előre kötelező a Recepción. Szolgáltatásainkat nem kínáljuk külső Vendégeknek (térítés ellenében sem).
 • A vendég adatainak kezelése: Alapvetően a vendégház nem adja ki harmadik félnek a vendégek adatait.

A vendég kötelezettségei:

 • A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
 • A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában.
 • A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a vendégház recepcióján és minden szükséges adatot a vendégház rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

A vendég kártérítési felelőssége:

 • a vendég köteles mindazon károkért helytállni, amelyeket a Várárok Vendégház, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy e személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek miatt.
 • a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a Vendégház jogosult követelni.

A Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. A honlapon megtalálható foglalási és lemondási feltételek és a recepción megtalálható írott foglalási és lemondási feltételek különbözősége esetén minden esetben a recepción megtalálható feltételek érvényesek. Vitás esetben a vendég részére ingyenesen biztosítunk másolatot.